Hỗ trợ online

ho tro
My Google Plus:

 
  • Hotline(Mr Long): 0938.198.786
Danh mục tin tức

Thẻ tạm trú thông báo LỊCH VISA BULLETIN THÁNG 11 NĂM 2013

Cập nhật ngày: 12/10/2013 03:28PM

 

 

 

 

Diện    Lịch Cấp tháng 11                  Lịch Cấp tháng 10            Tăng           Thời gian chờ      
F1 22/10/2006 01/10/2006 3 Tuần 06 năm 08 tháng
F2A 08/08/2013 08/09/2013 0  
F2B 22/03/2006 01/03/2006 3 Tuần 07 năm 08 tháng
F3 08/02/2003 22/01/2003 2 Tuần 10 năm 9 tháng
F4 22/08/2001 08/08/2001      2 Tuần        12 năm 3 tháng

thetamtru.net

  • Click for sharing

Tin mới

Các tin khác