Hỗ trợ 24/7

Đang cập nhật

Danh mục tin tức
Dịch vụ thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú

 Gia hạn the tam tru

 xin cấp thẻ tạm trú mới

Đổi thẻ tạm trú

Đơn xin cấp thẻ tạm trú

Dịch vụ visa

Giấy phép lao động

Thẻ tạm trú thông báo LỊCH VISA BULLETIN THÁNG 11 NĂM 2013

Cập nhật ngày: 12/10/2013 03:28PM

 

 

 

 

Diện    Lịch Cấp tháng 11                  Lịch Cấp tháng 10            Tăng           Thời gian chờ      
F1 22/10/2006 01/10/2006 3 Tuần 06 năm 08 tháng
F2A 08/08/2013 08/09/2013 0  
F2B 22/03/2006 01/03/2006 3 Tuần 07 năm 08 tháng
F3 08/02/2003 22/01/2003 2 Tuần 10 năm 9 tháng
F4 22/08/2001 08/08/2001      2 Tuần        12 năm 3 tháng

thetamtru.net

  • Click for sharing

Tin mới

Các tin khác